Privacy Policy

Algemeen

Ourea Kitchenware B.V. , Benedenstraat 15, 1760 Roosdaal, België, hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend (a) op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden of (b) met uw afzonderlijke toestemmingsverklaring. Onderstaand informeren wij u over onze wettelijke bevoegdheden, voor zover niet uitdrukkelijk op de noodzaak van een toestemmingsverklaring wordt gewezen.

Om het gebruik van onze website mogelijk te maken

Wanneer u het aanbod op onze webpagina’s bezoekt, verzamelen en bewaren wij tijdelijk de volgende gebruiksgegevens, om u het gebruik van de website mogelijk te maken: identificatiekenmerken (uw IP-adres en eventueel gebruikersnamen en wachtwoorden), gegevens over het begin, einde, de aard en omvang van uw gebruik, alsook gegevens over het door u gebruikte type browser en besturingssysteem. Het gaat hierbij om een procedure die technisch noodzakelijk is bij het bezoeken van webpagina’s op het internet.

Gebruik van persoonsgegevens
Een gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden gebeurt zonder uw uitdrukkelijke toestemming uitsluitend binnen de strenge grenzen van de wettelijke bevoegdheden. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt via e-mail of telefoon geen contact met u opgenomen voor reclamedoeleinden. Op basis en in het kader van de wettelijke bevoegdheden verwerken en gebruiken wij de volgende, vrijwillig door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is (1) voor reclame voor eigen aanbiedingen. Voor reclamedoeleinden voor eigen aanbiedingen worden, behalve deze gegevens, eventueel nog andere, rechtmatig door ons verkregen gegevens opgeslagen en gebruikt. Voor zover wij de bovengenoemde gegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen ons concern voor hun reclamedoeleinden, zijn deze bedrijven wettelijk verplicht u ervan op de hoogte te stellen dat zij deze gegevens van ons hebben ontvangen (bijv. door een opmerking in hun reclamematerialen). In dit geval wordt door ons gedurende twee jaar informatie over de herkomst en ontvangers van de gegevens opgeslagen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op deze website geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten. Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Met betrekking tot de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’ gebruikt. Hierdoor worden IP-adressen slechts in ingekorte versie verder verwerkt, om uit te sluiten dat deze direct aan personen gekoppeld kunnen worden.

Wij gebruiken Google Analytics ook om gegevens van AdWords en het DoubleClick-cookie te analyseren voor statistische doeleinden. Indien u dit niet wilt, kunt u dit uitschakelen via de advertentie-instellingen van Google (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl). Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u respectievelijk onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.com/intl/nl/policies/.

Toegang tot het geheugen van uw computer (gebruik van cookies)

Zonder uw voorafgaande toestemming gebruiken wij cookies uitsluitend om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten, bijv. om bezoekers die onze webpagina’s herhaaldelijk bezoeken, te identificeren. Ze worden op uw computer opgeslagen en daar door ons weer opgeroepen. Zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden tijdens deze processen door ons geen persoonsgegevens verzameld of opgeslagen; zo wordt uw IP-adres afgekort, zodat er geen link naar uw persoon kan worden gelegd. Bovendien verzamelen en bewaren wij alleen gegevens over de door u gekozen opties (bijv. taalversies, nationale pagina’s, b2b- of b2c-aanbiedingen), product-ID’s uit memo of downloadcenter, frequentie en duur van het paginabezoek, enz. U kunt te allen tijde via uw browserinstellingen beslissen dat u geen cookies wilt ontvangen, of de op uw computer opgeslagen gegevens verwijderen. Als wij cookies willen gebruiken voor de behoeftegerichte optimalisatie van ons aanbod en onze reclame, zullen wij vooraf uw toestemming vragen.

Gegevensminimalisatie

Persoonsgegevens slaan wij in overeenstemming met de principes van gegevensminimalisatie slechts op zolang dit noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is (wettelijke bewaartermijn). Zodra het doel van de verzamelde informatie niet meer van toepassing is of de bewaartermijn verstreken is, blokkeren of verwijderen wij de gegevens.

Uw recht van inzage en bezwaar en uw recht op rectificatie, blokkering en wissen

U hebt recht van inzage in de over de over uw persoon opgeslagen gegevens en recht op rectificatie, blokkering of wissen van deze gegevens. Uitzonderingen: het gaat om de voorgeschreven opslag van gegevens voor de zakelijke transactie of de gegevens vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

U kunt uw toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar sales@oureakitchenware.be

Indien u nog vragen hebt over de gegevensbescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt ons bereiken op het e-mailadres sales@oureakitchenware.be of onder de contactgegevens.

Om met een gegevensblokkering rekening te kunnen houden, is het noodzakelijk de gegevens voor controledoeleinden in een blokkeringsbestand op te slaan. Indien geen wettelijke bewaarplicht bestaat, kunt u ook de wissing van uw gegevens eisen. Anders zullen wij de gegevens blokkeren, indien u dat wenst.

Uw rechten en contactpersoon

Naast bovengenoemde rechten hebt u te allen tijde het recht informatie te vragen over de over u opgeslagen gegevens en kunt u foutieve gegevens altijd laten corrigeren of verwijderen. Met uw bezwaren, vragen, verzoeken tot informatie of verwijdering, klachten enz. kunt u terecht bij:

Ourea B.V.
Benedenstraat 15
1760 Roosdaal
053 220 220
info@oureakitchenware.be

Webshop powered by Marcando